Jolanta Nowosielska

pedagog, edukacja wczesnoszkolna, dyrektor

Jolanta Pulwert

Porozumienie bez przemocy, doradca zawodowy

Elżbieta Piekut

przyroda, biologia, koordynatorka II etapu edukacyjnego

Urszula Bartnikowska

pedagog szkolny, etyka, koordynatorka ED

Katarzyna Górecka

sekretariat

Agnieszka Alicka

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog

Agnieszka Bojarska-Sokołowska

matematyka

Marta Pabich

pedagog opiekuńczo – wychowawczy

Dariusz Chojnowski

oligofrenopedagog, diagnosta i terapeuta SI, facylitator Self-Reg

Julitta Depczyńska

religia

Agnieszka Kajszczak

język angielski

Maciej Gołębiowski

informatyka

Ewa Letki – Głuszak

plastyka

Iwona Jóźwiak

wsparcie metodyczne historia, wiedza o społeczeństwie

Natalia Banacka

pedagog opiekuńczo – wychowawczy

Patrycja Szmytkowska

oligofrenopedagog

Klaudia Kowalkowska

oligofrenopedagog

Magdalena Frączek

pedagog opiekuńczo-wychowawczy

Maria Racewicz

muzyka

Marzena Śniadach

sekretariat

Karolina Ruszczyk

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog

Aleksandra Kaczyńska

pedagog

Anna Żołądek

język hiszpański

Krystyna Mejłun

fizyka

Wojciech Gil

geografia

Natalia Zalewska

język angielski

Małgorzata Ramowska

język angielski

Paulina Modzelewska

edukacja wczesnoszkolna

Monika Zakrzewska

edukacja wczesnoszkolna

Mariola Podpora

oligofrenopedagog

Monika Zakrzewska

edukacja wczesnoszkolna