Kim jesteśmy?

Jesteśmy liderami transformacji edukacyjnej zaangażowanymi w tworzenie Korczakowskiej Szkoły Marzeń. Obecnie tworzymy Radę Programową KSM w Olsztynie.

Czym jest Rada Programowa?

Rada Programowa Korczakowskiej Szkoły Marzeń – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olsztynie, została powołana dzięki staraniom zespołu założycielskiego KSM w Olsztynie. Ideą działania Rady Programowej jest ciągła praca nad koncepcją szkoły, wypracowywanie rozwiązań, tworzenie planów strategicznych, dokumentów, zasad, wartości obowiązujących w szkole, współpraca z Radą Pedagogiczną, mentoring, prowadzenie szkoleń dla Rady Pedagogicznej, specjalistów, uczniów i ich rodziców, wspieranie, bycie, uważność, dostępność, współdecydowanie.

 

Do kompetencji Rady Programowej należy:

 • Wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań oraz planów dotyczących bieżącej działalności KSM, podnoszących jakość jej pracy oraz służących jej rozwojowi w duchu edukacji alternatywnej;
 • Opracowywanie autorskich programów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych;
 • Przygotowywanie wniosków i opinii dotyczących działalności Rady Pedagogicznej KSM oraz KSM dla Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej;
 • Organizowanie i koordynowanie szkoleń, spotkań dla nauczycieli, specjalistów, uczniów i rodziców KSM.

Skład Rady Programowej

Jolanta Nowosielska

„Uważam, że niezwykle ważne jest podążanie za dzieckiem, stawianie na jego rozwój oraz rozwijanie jego pasji. Bliska mi jest humanizacja edukacji – wychowanie i nauczanie ma pomagać dziecku w tworzeniu samego siebie, zaspokajać jego potrzeby i stymulować do rozwoju. Uczeń staje się autonomicznym aktorem własnego rozwoju. Nauczyciel powinien być przewodnikiem, mentorem, tutorem, opiekunem. Uczenie się w szkole alternatywnej jest przygodą, odkrywaniem, kreatywnym poznawaniem świata. Z radością buduję przyjazną, otwartą edukacyjną przestrzeń, dzięki której uczniowie realizują zróżnicowane projekty, przy jednoczesnej realizacji podstawy programowej. Wierzę, że wspierająca atmosfera w szkole, podmiotowe traktowanie dziecka, budowanie relacji, odkrywanie indywidualności, poszanowanie przyjętych zasad i praw innych osób służą wspaniałemu, wszechstronnemu rozwojowi i rozbudzaniu potencjału. Towarzyszę, obserwuję, wspieram, zmierzam za dzieckiem, wspólnie budujemy relacje. Zarówno uczniów, jak i moich studentów inspiruję do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, podejmowania samodzielnych i kreatywnych działań. Prywatnie żona i mama Ali i Olka”.

 • z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister pedagogiki, edukacji administracyjno-menedżerskiej oraz nauczycielka nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym;
 • adiunkt w Uczelni Korczaka; dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Uczelni Korczaka;
 • dyrektor Korczakowskiej Szkoły Marzeń – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olsztynie;
 • członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Towarzystwa Wiedzy Powszechnej;
 • inicjatorka i organizatorka wielu ogólnopolskich konferencji naukowych m.in.: „Coching i mentoring – nowa jakość w edukacji”, „Coaching i mentoring – drogą do kształtowania osobowości”, „Prawa człowieka – przywilej czy ograniczenie? Interdyscyplinarny dyskurs o prawach ludzi we współczesnym świecie”, „Aktywność społeczna współczesnego człowieka – wymiar teoretyczny i praktyczny”;
 • współautorka lub redaktorka publikacji naukowych (jej zainteresowania badawcze dotyczą pedagogiki ogólnej i społecznej, pedagogiki rodziny i pracy opiekuńczo-wychowawczej z rodziną, pracy z dzieckiem oraz metodologii badań społecznych. Skupiają się wokół problematyki mniejszościowej, aktywności prospołecznej, dobroczynności i filantropii w Polsce, a także nowatorskich i coraz bardziej popularnych sposobów pracy z ludźmi, takich jak coaching, mentoring i tutoring);
 • prowadzi wykłady, ćwiczenia, seminaria, warsztaty, szkolenia na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych;
 • ekspert w zakresie identyfikowania potrzeb rozwojowych ucznia, mechanizmów motywacji, technik uczenia się i metod motywujących do nauki w ramach projektu Kompleksowe wsparcie szkół;
 • ekspert/autorka programów kształcenia w Projekcie POWR.03.01.00-00-T122/18-00 „Zrozumieć trudne sprawy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 • organizatorka lub współorganizatorka konkursów i innych wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, naukowych, m.in. konkursu przemówień i warsztatów z rozwoju osobistego, Północnopolskiego Konkursu Mów Humorystycznych i Improwizowanych, warsztatów „Zagrożenia cyberprzestrzeni” i „Autoprezentacja” dla klas maturalnych; Seminarium „Planuj swoją karierę”; Maratonu Filmów Dyskusyjnych dla maturzystów; warsztatów „Odkryj moc coachingu”; seminarium „Bezpieczeństwo młodzieży w cyberświecie”; Warmińsko-Mazurskiego Dyktanda z Korczakiem; seminarium „Networking – bezpieczne i skuteczne poszukiwanie pracy”.

Urszula Bartnikowska

„Prywatnie jestem mamą Niny i Kacpra. Towarzyszenie dzieciom w rozwoju pozwoliło mi dostrzec, że tradycyjna szkoła nie odpowiada na potrzeby wielu uczniów i stało się impulsem do podejmowania różnych działań alternatywnych. Uważam, że ciągły rozwój jest sensem mojego życia i chciałabym, aby uczniowie w szkołach też mogli rozsmakowywać się w przejmowaniu odpowiedzialności za siebie i swój proces uczenia się. Zaangażowałam się w powstawanie KSM właśnie po to, by w Olsztynie zaistniała przestrzeń przyjazna rozwojowi młodych ludzi”.

 • pedagog specjalny (specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz surdopedagogika);
 • certyfikowany tutor (ukończyła szkołę tutorów Collegium Wratislaviense, z nowatorskim programem wspierania uczniów w procesie rozwoju i edukacji);
 • posiada kwalifikacje do nauczania matematyki, etyki i filozofii;
 • od lat związana z grupą Edukacja Domowa Warmia i Mazury oraz Grupą Edukacyjną Nomada;
  (współ)inicjatorka i (współ)realizatorka różnorodnych projektów edukacyjnych i społecznych m.in. „Mistrzowie Kodowania”, „Szkoła z Klasą 2.0”, Liderzy i Liderki Tolerancji Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Zgodnie z Naturą”, „PoczytajMy” CEO, Dodaj jeden (#dodaj1), „Patroni naszych ulic”;
  współpracuje – prowadząc warsztaty – z Uniwersytetem Dzieci;
 • współpracuje z innowacyjną formą edukacji ADE w Chmurze prowadząc konsultacje online (tzw. konlajn) z zakresu matematyki;
 • konsultant Narodowej Sieci Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży;
 • ukończyła szkolenia, m.in. Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga, „Trauma i przywiązanie” (prowadzące: Hanna Dufner, Ewa Harasimowicz), „Społeczny Układ Nerwowy. Regulacja emocji z punktu widzenia teorii poliwagalnej S. Porgesa” (H. Dufner), Focusing relacji wewnętrznych (Agnieszka Klimek), kursy Polskiego Języka Migowego, kursy z zastosowania neuroedukacji w praktyce szkolnej, wykorzystywania TIK, obecnie w trakcie szkolenia Somatic Experiencing®;
 • pracuje w Katedrze Pedagogiki Specjalnej UWM w Olsztynie;
 • autorka wielu publikacji dotyczących niepełnosprawności;
 • członkini Zespołu Pedagogiki Specjalnej funkcjonującego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Uniwersytetu Międzypokoleniowego;
 • opiekun Koła Naukowego Pedagogów Specjalnych.

Marta Chyła-Janicka

„Istotne jest dla mnie, by szkoła była miejscem inspirującym, rozwijającym nieszablonowe, krytyczne myślenie, rozbudzała ciekawość świata – dlatego z satysfakcją pracuję nad jej modelem w grupie założycielskiej Korczakowskiej Szkoły Marzeń. Mój syn Adam jest uczniem KSM”.

Ukończyła polonistykę ze specjalizacją teatralną na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Jest absolwentką Szkoły Filmowej w Łodzi w zakresie specjalności filmu animowanego. Pracuje jako scenarzystka i reżyser filmów animowanych. Może pochwalić się następującymi nagrodami:

 • Główna Nagroda XII Austin Polish Film Festival 2017 w kategorii filmów krótkometrażowych;
 • Nagroda 9. Ekran Polish Film Festival 2017 w Toronto dla najlepszego filmu animowanego;
 • Główna nagroda 2. Polish Short Film Festival 2018 w Las Vegas za najlepsze dialogi;
 • Druga nagroda 2. Polish Short Film Festival 2018 w Las Vegas dla najlepszego filmu animowanego;
 • Nagroda Talent Roku 2018 w Olsztynie – uznana przez Stowarzyszenie Pro Kultura i Sztuka i Prezydenta Olsztyna.

Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dotyczących filmu animowanego i pisania scenariuszy, m.in. w olsztyńskim Uniwersytecie Dzieci, w TEB Edukacja Olsztyn, w Planecie11 w Olsztynie. W ramach programu edukacji kulturowej Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018″ zrealizowała cykl zajęć w Szkole Podstawowej w Purdzie, w Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie i w Gimnazjum nr 11 w Olsztynie.

Karolina Gaweł

„Jestem nauczycielką wczesnej edukacji; lubię obserwować pracę dzieci i nie przeszkadzać im w uczeniu się. Uwielbiam pracę w grupach różnowiekowych, wymianę myśli i doświadczeń. Fascynuje mnie tworzenie przestrzeni szkolnej opartej na relacjach, rozmowach i wzajemnym szacunku. Lubię sprawdzać, doświadczać, wychodzić w różne miejsca.

PS. Lubię wydawać pieniądze na książki”.

 

 • obecnie nauczycielka wczesnej edukacji w Korczakowskiej Szkole Marzeń w Olsztynie (wcześniej uczyła w publicznej szkole podstawowej);
 • nauczycielka pierwszej utworzonej w KSM grupy różnowiekowej na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego;
 • edukatorka prowadząca zajęcia z zakresu technologii informatyczno-komunikacyjnych;
  trenerka w stowarzyszeniu „Cyfrowy dialog”;
 • prowadzi zajęcia z pedagogiki alternatywnej oraz z zakresu technologii informatyczno-komunikacyjnych dla studentów kierunków pedagogicznych;
 • jedna z inicjatorek i prowadzących Olsztyński Klub Kodujących Nauczycieli;
 • była trenerką w programie „Zaprogramuj Przyszłość” oraz „Mistrzowie Kodowania”;
 • należy do grupy Superbelfrzy Mini;
 • jest autorką innowacji pedagogicznych;
 • współzałożycielka i członkini zarządu Fundacji 36i6;
 • zaangażowana w wolontariackie działania w świetlicy środowiskowej w Barczewie;
 • współrealizatorka wielu projektów edukacyjnych i społecznych;
 • odbyła staże i wizyty w alternatywnych szkołach, m.in. w Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie, Wiosce Bullerbyn i Chrześcijańskiej Szkole Montessorii w Gdańsku;
 • zaangażowana w tworzenie alternatywnej platformy edukacyjnej ADE w Chmurze;
 • egzaminatorka uczniów edukowanych pozaszkolnie (pierwszy etap edukacyjny);
 • realizowała innowacyjny projekt „Wolne piątki”, o którym można przeczytać na stronie internetowej: http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/wolne-piatki/ oraz tu: https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/4600-wolne-piatki-w-twojej-szkole;
 • była gościem „Edugadek”, dzieląc się swoimi nauczycielskimi doświadczeniami: http://edugadki.pl/odcinek-27-2-5-karolina-gawel-czyli-liczy-sie-przede-wszystkim-rozmowa/

Maciej Janicki

„Bardzo bliska jest mi edukacja alternatywna oraz nieszablonowe sposoby nauczania. Prywatnie tata Adama, ucznia KSM”.

Filmowiec, dokumentalista, absolwent kulturoznawstwa w zakresie specjalności filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Właściciel firmy Filmowanie Kreatywne, która zajmuje się produkcją filmową.

Ma duże doświadczenie w prowadzeniu warsztatów filmowych. Do tej pory prowadził m.in.

 • zajęcia dot. filmu dokumentalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Purdzie. Efektem tych warsztatów był film dokumentalny pt. ,,Mieszkańcy”;
 • warsztaty filmowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie;
 • warsztaty fotocastu: w Kruklankach, Boćwince, Żywkach, Brożówce, Jeziorowskich;
 • warsztaty filmu dokumentalnego dla Fundacji Tańca i Sztuki Artoffnia w Olsztynie;
 • warsztaty z fotocastu w szkole w Purdzie (efekt – film stworzony metodą fotocastu – „Szkoła w Purdzie dawniej, szkoła dziś”);
 • warsztaty w Szkole Podstawowej w Purdzie, gdzie uczniowie stworzyli horror „Straszny film w Purdzie”;
 • warsztaty filmowe w MBP w Szczytnie, których efektem jest film dokumentalny „Mazurskie historie”;
 • warsztaty filmowe dla młodzieży w bibliotece multimedialnej Planeta 11 w Olsztynie , których efektem był film „Patriotyzm”.

Elżbieta Piekut

„Jestem pasjonatką nauk przyrodniczych i komunikacji w oparciu o porozumienie bez przemocy. Prywatnie żona i mama dwójki dzieci. Do poszukiwań alternatywnych metod nauczania skłoniły mnie obserwacje poczynione podczas kilkuletniej pracy w tradycyjnej szkole oraz przemyślania, na które później pozwoliło mi również macierzyństwo. Zauważyłam, że w dzieciach drzemie niezwykły potencjał, który jest blokowany przez niewolniczy system edukacyjny. Nawiązałam kontakt z osobami związanymi z edukacją pozaszkolną (tzw. edukacją domową). Prowadząc warsztaty, a później również udzielając konsultacji indywidualnych, dostrzegłam piękno formy edukacyjnej pozaszkolnej. Miałam i mam również przyjemność pracować z dziećmi ze spektrum autyzmu. To także było i jest cudownym doświadczeniem. Ci uczniowie uczą mnie wrażliwości na drugą osobę i uważności. Angażując się w tworzenie KSM kierowałam się marzeniami o szkole przyjaznej dziecku”.

 • z wykształcenia magister biologii ze specjalnością analityk laboratoryjny. Nauczyciel, tutor i edukator w edukacji pozaszkolnej (domowej);
 • nauczyciel biologii, przyrody i chemii (pierwotnie w szkole publicznej, obecnie bardziej związana z edukacją alternatywną);
 • koordynator programu „Trzymaj Formę” oraz Członkini międzynarodowego programu profilaktycznego „CroosRoads – Młodzież na rozdrożu”;
 • współpracuje z innowacyjną formą edukacji ADE w Chmurze prowadząc konsultacje online (tzw. konlajn);
 • prowadzi nauczanie w ramach „edukacji domowej” w formie warsztatów, konsultacji i tutoringu, nowatorskiej formy przedmiotowych zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera);
 • otwarta na nowoczesne metody edukacyjne (np. w formie zajęć online);
 • uzyskała tytuł Trener Rozwoju po kursie trenerskim „Letnia AkademiaTrenerów” przeprowadzonym przez Karola i Magdalenę Zamojskich w Olsztynie;
 • uczestniczyła w szkoleniach dotyczących ogólnego wspierania uczniów: „Komunikacja z uczniem w oparciu o porozumienie bez przemocy”, „Aktywne metody pracy z uczniem”, „Coaching i doradztwo zawodowe jako metody wspierające rozwój ucznia” przeprowadzonych przez centrum szkoleń Cognitus.pl w Warszawie;
 • odbyła liczne warsztaty i szkolenia dotyczące rozbudzania i podtrzymywania zainteresowania uczniów obszarami nauk przyrodniczych, m.in. „Praca metodą projektu – psychologia w kinie”, „Wiedza w działaniu” (FRKS, w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r.), „Jak zaciekawić ucznia biologią”, „Wędrówki przyrodnicze leśnymi ścieżkami ziemi nidzickiej”, „Program ekozespołów, czyli ochrona środowiska na co dzień”, „Wzgórza Dylewskie” (zajęcia terenowe);
 • przeszła szkolenie: „Dostosowywanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją – prawa i obowiązki uczniów”.

Jolanta Pulwert

„Jestem mamą Michalinki. Pasjonatką psychologii pozytywnej i psychologii bliskości, edukatorką żywienia, entuzjastką szkół alternatywnych, metod dialogowania oraz Porozumienia bez Przemocy. Ukończyłam wiele warsztatów, kursów, terapii, sesji. Lubię tę wielość i różnorakość metod, lubię je łączyć, sprawdzać, z czym mi jest najbliżej i dzielić się tym z innymi. Wspieram wszelkie inicjatywy kobiece. Jestem zwolenniczką zmian, rozwoju i świadomego życia. Z wykształcenia jestem doradcą zawodowym, z zamiłowania facylitatorką. Od 2017 roku służę wsparciem dla grupy założycielskiej KSM w Olsztynie. Powstanie szkoły alternatywnej było moim marzeniem, dlatego pracowałam jako wolontariusz na rzecz powstania szkoły, motywując, prowadząc warsztaty, grupy wsparcia, dzieląc się swoją pasją i wiedzą w sprawach dialogu i empatii”.

 • ukończone studia z zakresu doradztwa zawodowego i dziennikarstwa;
 • półroczny, intensywny kurs Porozumienia bez Przemocy NVC (Szkoła Empatii Zofia i Karsten Schacht-Petersen – certyfikowani trenerzy);
 • w latach 2016-2017 w treningu uważności, emisji głosu, śpiewu i terapii głosem (prowadząca Alicja Ruczko);
 • cykl warsztatów i sesji indywidualnych metodą Recall Healing – Totalna Biologia (Kinga Maruszczak);
 • warsztaty z zakresu psychologii bliskości „Dziecko z bliska” (Agnieszka Stein);
 • w 2008 roku roczna praktyka oddechu zintegrowanego wg Colina P. Sissona twórcy integracji oddechem (wielu trenerów);
 • cykl ustawień systemowych wg Berta Helingera (Alicja Bednarska, Małgorzata Cisowska);
 • przejście detoksu holistycznego i wprowadzanie żywienia według pięciu przemian;
 • 2005-2009 cykl warsztatów z zakresu inteligencji emocjonalnej, psychologii pozytywnego myślenia wg autorskiego programu Ewy Foley „Zakochaj się w życiu”, „Poczucie własnej wartości”, „Mapa marzeń – praca z celami”;
 • w latach 2004-2005 asysta przy prowadzeniu warsztatów z wystąpień publicznych z osobami współuzależnionymi (Krystyna Spikert);
 • w ramach współpracy z amatorskim teatrem rapsodycznym uczestnictwo w kursie emisji głosu, kursie wyrazistości mowy oraz kursie mowy i postawy scenicznej (prowadząca: Krystyna Spikert).

Beata Solińska

„Lubię inicjować i wspierać innowacyjne i alternatywne rozwiązania w zakresie edukacji, dlatego z radością współtworzyłam Korczakowską Szkołą Marzeń. Z entuzjazmem i zaangażowaniem uczestniczyłam w powstawaniu i działaniach Rady Programowej KSM. Nazywam siebie artystką edukacji, ale przede wszystkim czuję się towarzyszką i opiekunką dziecięcych marzeń i przeżyć. Uważam, że w edukacji istotne są więzi i relacje, próbuję to przekonanie wcielać w życie. Interesuję się pedagogiką „stawania się” opartą na podejściu Reggio Emilia oraz neurobiologią interpersonalną. Jestem wielbicielką twórczej odwagi i empatycznego projektowania w edukacji i życiu. Praktykuję i propaguję edukację żywą i naturalną – bliską życia, zanurzoną w naturze. Wierzę w naturalne kompetencje dzieci, dlatego nieustannie uczę się je dostrzegać, chronić i rozwijać. Dzieci, a szczególnie czworo moich własnych, przebudzają mnie i nieustannie motywują do rozwoju”

 • polonistka, nauczyciel wczesnej edukacji, logopeda, specjalista terapii pedagogicznej, szkoleniowiec;
 • nauczyciel wspierający dzieci w edukacji domowej;
 • przez wiele lat pracowała w szkole podstawowej;
 • inicjatorka i koordynatorka projektowych działań dzieci w obszarach: antropologii kultury, historii i kultury lokalnej, m.in. współpracy z CEO („Etnolog”, „Filmoteka szkolna. Akcja”, „Opowiem ci o wolnej Polsce”);
 • brała udział w szkoleniach i programach OCEE oraz realizacji projektu Lapidarium jako ośrodek edukacji geologicznej i środowiskowej;
 • w latach 2010-2013 współpracowała z Federacją Inicjatyw Oświatowych przy innowacyjnym programie wypracowującym nowe rozwiązania w edukacji (praca metodą projektów edukacyjnych, integrowanie różnych obszarów wiedzy, ocenianie kształtujące, prowadzenie zajęć w grupach różnowiekowych);
 • współpracowała z FIO przy rozwijaniu i propagowaniu Ruchu Naukowego w szkołach;
 • autorka i opiekunka projektu „Historie zapisane w dźwiękach i obrazach” realizowanego przez Akademię Orange;
 • uczestniczka wielu szkoleń z zakresu oceniania kształtującego prowadzonych przez ORE, Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz FIO;
 • ukończyła szkolenie „Menadżer EN. Warsztaty Efektywnej Nauki” i prowadziła zajęcia wg programu „Umiem się uczyć” koordynowanego przez Instytut Badawczo-Szkoleniowy;
 • uczestniczyła w szkoleniu z zakresu metodyki międzynarodowego programu edukacyjnego „Odyseja Umysłu”, uzyskując uprawnienia trenera drużyn „Odysei Umysłu”) w 2011 r.;
 • autorka innowacji „Dookoła świata z językiem polskim”, opartej na koncepcji grywalizacji, czyli przeniesienia mechanizmów z gier do realnego życia;
 • autorka projektów społeczno-obywatelskich oraz publikacji i wystąpień dotyczących alternatywnej edukacji;
 • wieloletnia koordynatorka i opiekunka działań teatralnych i filmowych realizowanych z dziećmi.