W ramach swojej oferty Korczakowska Szkoła Marzeń zapewnia:

 • Naukę w małych grupach liczących maksymalnie 16 uczniów;
 • Grono współpracujących ze sobą kreatywnych i inspirujących nauczycieli/ekspertów;
 • Opiekę psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, doradcy zawodowego, tutora i mentora;
 • Opiekę merytoryczną i wsparcie Uczelni Korczaka;
 • Naukę języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego w poszerzonym zakresie (pięć godzin tygodniowo);
 • Naukę drugiego języka nowożytnego na drugim etapie edukacyjnym – od klasy 4;
 • Rozszerzoną edukację informatyczną w zależności od kierunków rozwoju zainteresowań uczniów;
 • Edukację uwzględniającą preferencje uczenia się każdego dziecka;
 • Uczenie się wspomagane e-learningiem;
 • Naukę i doskonalenie pływania (zajęcia na basenie);
 • Dodatkowe zajęcia kreatywno-rozwojowe na świeżym powietrzu;
 • Leśna Szkoła – bezpośredni kontakt z naturą;
 • Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone przez profesjonalistę na własnej salce gimnastycznej oraz na innych położonych blisko szkoły obiektach sportowych;
 • Pełną opiekę pozalekcyjną w grupach 0-3 – do godziny 17:00. Dziecko ma zapewnioną opiekę i czas na aktywny wypoczynek po lekcjach;
 • Przestronne sale wyposażone w odpowiednio przystosowany sprzęt (regulowanej wysokości krzesła i stoliki, pufy, monitory interaktywne, rzutniki, komputery, bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie całej szkoły, kąciki edukacyjne);
 • Łączenie nowoczesnych i naturalnych, ekologicznych pomocy dydaktycznych;
 • Realizację programów nauczania i wychowania wymaganą obowiązującym prawem oświatowym i nową podstawą programową;
 • Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, między innymi: koło robotyki, warsztaty malarskie, techniczne, koło rękodzielnicze, koło teatralne, język migowy, warsztaty o astronomii, o emocjach, Zrozumieć trudne sprawy, bajkoterapia, gry stolikowe i wiele innych.

Wszystkie powyższe elementy zapewnione są w pełni w ramach czesnego – nie wymagamy żadnych innych ukrytych opłat.

Opłaty:

 • opłata rekrutacyjna/jednorazowe wpisowe – 800 zł
Czesne:
 • wariant I – 1100 zł (płatne przez 12 miesięcy w roku)
 • wariant II – 1320 zł (płatne przez 10 miesięcy w roku, pomijając lipiec i sierpień)
  (W przypadku uczęszczania do KSM rodzeństwa, rodzicom za kolejne dziecko oferujemy zniżkę.)

Wyżywienie – w zależności od preferencji rodziców i dziecka – płatne dodatkowo.

Zajęcia dodatkowe:

Ponadto dla chętnych dzieci proponujemy za dodatkową odpłatnością: treningi Brazylijskiego Jiu-Jitsu, treningi Muay Thai, szachy, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, naukę gry na gitarze, ukulele, keyboardzie i inne – ustalane w zależności od kierunków rozwoju zainteresowań uczniów.