Oferta KSM

W ramach swojej oferty Korczakowska Szkoła Marzeń zapewnia:

 • Naukę w małych grupach liczących maksymalnie 16 uczniów
 • Grono współpracujących ze sobą kreatywnych i inspirujących nauczycieli/ekspertów
 • Opiekę psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, doradcy zawodowego, tutora i mentora
 • Opiekę merytoryczną i wsparcie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka
 • Naukę języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego w poszerzonym zakresie (pięć godzin tygodniowo) oraz naturalny kontakt z językiem podczas innych zajęć
 • Naukę drugiego języka nowożytnego na kolejnych etapach edukacyjnych
 • Rozszerzoną edukację informatyczną w zależności od kierunków rozwoju zainteresowań uczniów
 • Edukację uwzględniającą preferencje uczenia się każdego dziecka
 • Uczenie się wspomagane e-learningiem
 • Naukę i doskonalenie pływania (zajęcia na basenie)
 • Dodatkowe zajęcia kreatywno-rozwojowe na świeżym powietrzu
 • Leśna Szkoła – bezpośredni kontakt z naturą
 • Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone przez profesjonalistę na własnej salce gimnastycznej oraz na innych położonych blisko szkoły obiektach sportowych
 • Pełną opiekę pozalekcyjną – do godziny 17:00. Dziecko ma zapewnioną opiekę i czas na aktywny wypoczynek po lekcjach
 • Przestronne sale wyposażone w odpowiednio przystosowany sprzęt (regulowanej wysokości krzesła i stoliki, pufy, rzutniki, komputery, bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie całej szkoły, kąciki edukacyjne)
 • Łączenie nowoczesnych i naturalnych, ekologicznych pomocy dydaktycznych
 • Realizację programów nauczania i wychowania wymaganą obowiązującym prawem oświatowym i nową podstawą programową

Wszystkie powyższe elementy zapewnione są w pełni w ramach czesnego – nie wymagamy żadnych innych ukrytych opłat.

Opłaty:

 • Opłata rekrutacyjna/jednorazowe wpisowe – 500 zł
 • Czesne:
  • wariant I – 804 zł (płatne przez 10 miesięcy w roku, pomijając lipiec i sierpień)
  • wariant II – 670 zł (płatne przez 12 miesięcy w roku)

(W przypadku uczęszczania do KSM rodzeństwa, rodzic może wnioskować o indywidualne ustalenie wysokości czesnego)

Wyżywienie – w zależności od preferencji rodziców i dziecka – płatne dodatkowo.

Zajęcia dodatkowe :

Prowadzone z pasją – dla wszystkich chętnych dzieci, np. koło robotyki, zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, sportowe, koło młodego naukowca, koło rękodzielnicze, łamigłówki matematyczne, koło teatralno-literackie, szachy, tańce i inne – ustalane w zależności od kierunków rozwoju zainteresowań uczniów.

© 2018 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Korczaka. All Rights Reserved.