Nasza Misja

Misją Korczakowskiej Szkoły Marzeń jest:

stworzenie każdemu dziecku warunków wszechstronnego rozwoju, odkrycia jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, lecz poprzez rozbudzanie jego naturalnej ciekawości i potrzeby poznania otaczającego świata.

W kompleksowy sposób wykorzystujemy najnowsze technologie informatyczne, innowacyjne metody i narzędzia edukacyjne w celu indywidualizacji procesu nauczania.

© 2018 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Korczaka. All Rights Reserved.