Korczakowskie Szkoły Marzeń

Korczakowskie Szkoły Marzeń to alternatywne szkoły podstawowe w Katowicach, Olsztynie i Warszawie, założone i wspierane przez Uczelnię Korczaka.

 

W Korczakowskiej Szkole Marzeń każde dziecko może rozwijać się we własnym tempie, z uwzględnieniem zainteresowań i ukierunkowaniem na odkrywanie osobistych pasji. Dorośli są przewodnikami, którzy inspirują i wspierają uczniów w podejmowaniu decyzji oraz przejmowaniu odpowiedzialności za własną naukę.
 
W Korczakowskiej Szkole Marzeń razem z dziećmi poszukujemy równowagi między światem przyrody i technologią, przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością. Dążymy do balansu między nieskrępowaną zabawą a wysiłkiem podejmowanym na drodze rozwoju.
 
Wspieramy odwagę działania, także poprzez otwartość na popełnianie błędów. Tworzymy miejsce pełne szacunku, w którym zachowujemy swoją indywidualność w zgodzie z wypracowanymi regułami grupy.
 
Szkoły realizują podstawę programową kształcenia ogólnego ośmioletniej szkoły podstawowej.

Jesteśmy częścią: